M

Thần chết MQ-9 Reaper phóng tên lửa diệt mục tiêu

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được trang bị công nghệ cảm biến cùng vũ khí hiện đại có thể diệt mọi mục tiêu.

Quốc Việt (Video: Military Today)

Bình luận

Xem thêm