M

Thành Long giành vòng nguyệt quế

Đại diện đến từ Tây Ninh giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia" với 320 điểm.

Bình luận

Xem thêm