M

Thanh tra quản lý, sử dụng đất Đồng Tâm trong 45 ngày

Quyết định thanh tra được công bố tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận

Xem thêm