M

Thiên Phú song ca cùng Chi Pu

Anh chàng cover "Chiếc khăn gió ấm" phiên bản dân ca Huế từng được chú ý khi tham gia "Giọng ải giọng ai".

Kim Cương

YouTube

Bình luận

Xem thêm