M

Thiết bị chụp ảnh lấy liền cho iPhone

Prynt Pocket cho phép in ngay lập tức với chất lượng cao vừa chụp hoặc lưu trữ trên iPhone.

Hoàng Thiên - Xuân Lai

Bình luận

Xem thêm