M

Thiết bị lát gạch nhanh hơn 24 lần thợ xây

Hunklinger là chiếc máy có thể lát 1.000 viên gạch/giờ, nhanh gấp 24 lần một thợ xây chuyên nghiệp.

Khải Trần - Hoàng Thiên

Bình luận

Xem thêm