M

Thú bông thè lưỡi cướp kem

Đứa trẻ nhờ người lớn cầm hộ que kem để buộc dây giầy gần quầy thú bông. Đột nhiên một thú bông thè lưỡi và cướp que kem.

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Xem thêm