M

Thủ môn phát minh kỹ thuật phát bóng lạ lẫm

Thủ thành của tuyển Syria dùng kỹ thuật phát bóng hệt thi đấu bóng chuyền để phát bóng.

Youtube

Bình luận

Xem thêm