M

Thử ngâm nước iPhone 7 Plus tại Việt Nam

iPhone 7 có thể quay video, nhận cuộc gọi một cách bình thường dưới nước. Tuy nhiên, khi ở dưới nước, màn hình cảm ứng của máy sẽ không hoạt động.

Quý Sáng - Thành Duy

Bình luận

Xem thêm