M

Thủy Tiên làm khó các đồng nghiệp

Các thí sinh đều giả giọng Thủy Tiên khéo léo nên làm khó các nghệ sĩ nhưng Lương Mạnh Hải mới là người đoán sai.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm