M

Tín đồ Phật giáo gào thét tại lễ hội xăm mình

Tháng 3 hàng năm, hàng nghìn tín đồ Phật giáo hành hương về chùa Bang Phra ở gần Bangkok, Thái Lan để tham dự lễ hội xăm mình.

Thế Long

Bình luận

Xem thêm