M

Tín dụng âm, huy động vốn tăng 8%

6 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm 0,2% so với cuối 2011. Lãi suất cho doanh nghiệp vay cao nhất vẫn lên tới 20%/năm.

Tín dụng âm, huy động vốn tăng 8%

6 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm 0,2% so với cuối 2011. Lãi suất cho doanh nghiệp vay cao nhất vẫn lên tới 20%/năm.

Bộ Kế hoạch đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành về tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm 2012 và việc xây dựng kế hoạch cho năm 2013. Theo đó, tính đến ngày 20/6, tổng số tiền gửi tại các tổ chức tín dụng ước tăng gần 8% so với ngày 31/12/2011.

Tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế đã tăng dần trở lại nhưng vẫn còn giảm 0,2% - mức rất thấp, so với 31/12/2011. Bộ Kế hoạch đầu tư cũng cho biết hiện lãi suất cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu vẫn phổ biến ở 12 - 13%/năm, cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác từ 14 - 17,5%/năm, lĩnh vực phi sản xuất 16,5 - 20%/năm.

Theo Tuổi trẻ

Theo Tuổi trẻ

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh