M

"Tình già" cảm động của vợ chồng ông lão gánh nước thuê ở Hội An

Gặp nhau giữa cảnh nghèo khốn khó cùng làm phu vác gạo, lúa ở Sài Gòn, ông Đường kết hôn bà Mỹ rồi cùng đưa về phố cổ Hội An gánh nước thuê mưu sinh.

Minh Hoàng

Bình luận

Xem thêm