M

Tình huống Oscar trút cơn thịnh nộ vào 2 cầu thủ đối phương

Oscar có liên tiếp hai pha "đá láo" với cầu thủ đội bạn.

Youtube

Bình luận

Xem thêm