M

Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất giữa lúc xã hội đầy chia rẽ

Quyết định phế truất tổng thống Park Geun Hye đến giữa lúc chia rẽ chính trị đang gia tăng tại Hàn Quốc. Trước ngày phế truất, cả phe ủng hộ lẫn chống đối đều tụ tập biểu tình.

Phương Thảo

Video: Reuters

Bình luận

Xem thêm