M

Top 5 công ty kinh doanh tốt không cần vay nợ

HGM, TAG, TCT, HAD, ACC là 5 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khá tốt với chi phí lãi vay là 0 đồng và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Top 5 công ty kinh doanh tốt không cần vay nợ

HGM, TAG, TCT, HAD, ACC là 5 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khá tốt với chi phí lãi vay là 0 đồng và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Top 5 cong ty kinh doanh tot khong can vay no hinh anh 1

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HGM lãi 66,32 tỷ đồng, EPS đạt 10.527 đồng. Năm 2011, HGM là doanh nghiệp niêm yết có EPS cao nhất. Dư tiền cuối quý II còn 146,87 tỷ đồng, gấp 2,45 lần vốn điều lệ.

Top 5 cong ty kinh doanh tot khong can vay no hinh anh 2

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG)

Sau 6 tháng đầu năm, TAG chỉ lãi 19,54 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Tuy lợi nhuận sụt giảm nhưng TAG vẫn duy trì chính sách không vay nợ. Tiền mặt cuối quý II còn 97 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 36,14 tỷ đồng đầu năm.

Top 5 cong ty kinh doanh tot khong can vay no hinh anh 3

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT)

6 tháng đầu năm, TCT lãi 42,6 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Với quy mô vốn gần 32 tỷ đồng, EPS 6 tháng của công ty đạt 13.323 đồng. Hiện tại, TCT giữ vị trí quán quân về chỉ số EPS 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết. Tiền mặt cuối quý II còn 143 tỷ đồng, gấp 4,47 lần vốn điều lệ.

Top 5 cong ty kinh doanh tot khong can vay no hinh anh 4

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD)

Lũy kế 6 tháng, HAD đạt 13,03 tỷ đồng LNST, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2011. EPS đạt 3.258 đồng. Tiền mặt cuối quý II còn 74,84 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn điều lệ.

Top 5 cong ty kinh doanh tot khong can vay no hinh anh 5

Công ty cổ phần Bê tông Becamex (ACC)

Lũy kế 6 tháng, ACC đạt 42,95 tỷ đồng LNST, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 6 tháng đầu năm đạt 4.295 đồng. Tiền mặt cuối quý II còn 33,64 tỷ đồng.

  Theo Cafef/TTVN

  Theo Cafef/TTVN

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh