M

TP.HCM: Đề xuất giải pháp thu hút, giữ chân giáo viên mầm non

Trong tờ trình gửi HĐND, UBND TP.HCM đề xuất chi hơn 250 tỷ đồng mỗi năm để giữ chân người lao động.

Vũ Loan

VTC

Bình luận

Xem thêm