M

Trailer bộ phim 'Cuốn sổ Tử thần: Khai sáng thế giới mới'

"Light Up the New World" là bộ phim điện ảnh tiếp theo của thương hiệu Death Note, ra đời 10 năm sau "Death Note 2: The Last Name" (2006).

Tuấn Lương

Bình luận

Xem thêm