M

Trailer tập 4 Sao nối ngôi

Với chủ đề Quê hương và tuổi thơ, 6 thí sinh sẽ tái hiện những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời họ.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm