M

Trailer tập 6 Gương mặt thân quen

Hoàng Yến Chibi sẽ hóa thành Hoàng Thùy Linh, Quốc Thiên đóng giả nghệ sĩ Văn Hường, Jun Phạm làm Tiết Gia Yến trong tập 6 Gương mặt thân quen.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm