M

Trấn Thành trên cơ nghệ sĩ Trung Dân

So về tuổi nghề lẫn tuổi đời, nghệ sĩ Trung Dân đều hơn Trấn Thành nhưng trong game show mới, anh lại ngồi chiếu dưới đàn em.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm