M

Tranh luận lần hai giữa Clinton và Trump

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bước vào vòng đối đầu trực tiếp lần 2 giữa lúc chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa gặp các khủng hoảng lớn.

Đông Phong

Bình luận

Xem thêm