M

Trích đoạn 'Fast & Furious' (2009)

Trong phần bốn, Dominic Toretto và Paul O'Conner có lúc phải chạy qua một đường hầm còn đang xây dựng, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, trước khi bị chính quyền tóm gọn.

Tuấn Lương

Bình luận

Xem thêm