M

Trích đoạn trong tập 15 phim 'Người phán xử'

Thế "chột" muốn đánh cho Phan Thị không ngóc đầu lên được trong khi Phan Quân cũng bắt đầu phản đòn.

Bình luận

Xem thêm