M

Trò chơi Contra ngoài đời thực

Một thanh niên "diễn sâu" nhằm mô phỏng lại Contra, trò chơi gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Xem clip này, họ như được trở về với tuổi thơ "dữ dội" của mình vậy.

Anh Thư (Sưu tầm)

Bình luận

Xem thêm