M

Trực tiếp: Lễ rước linh cữu Quốc vương Bhumibol về Hoàng cung

Lễ rước linh cữu Nhà vua Bhumibol chính thức bắt đầu lúc 15h. Đoàn xe sẽ đi qua nhiều tuyến phố lớn và vào Cung điện qua cửa Thevapirom.

Trà My

Bình luận

Xem thêm