M

Trùm mafia trèo xuống từ nóc tủ để cho tay vào còng

Vừa nói chuyện với cảnh sát, ông trùm Antonio Pelle vừa trèo xuống từ nóc tủ trong cuộc đột kích nhà riêng của hắn.

Quân Vũ

Video: The Guardian

Bình luận

Xem thêm