M

Từ Hiểu Đông sẽ từ bỏ thách đấu?

Khi được trang mạng HK01 hỏi liệu có phải muốn nuốt lời về việc thách đấu, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông không trả lời trực tiếp mà chỉ nói "thay đổi sau một đêm quá lớn" đầy ẩn ý.

Đông Phong

Video: HK01

Bình luận

Xem thêm