M

Tướng quân Nguyễn Chích

Nguyễn Chích người thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, phủ Đông Sơn, nay là huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bình luận

Xem thêm