M

Tuyên bố thắng cử tổng thống Hàn Quốc của ông Moon Jae In

Ông Moon Jae In đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 9/5 sau khi các đối thủ nhận thua và trước khi kết quả kiểm phiếu được công bố.

Phương Thảo

Video: Reuters

Bình luận

Xem thêm