M

Ứng dụng đọc tên đồ vật cho người khiếm thị

Aipoly Vision có thể đọc tên chính xác nhiều loại đồ vật khác nhau. Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho máy iOS.

Xuân Tiến

Bình luận

Xem thêm