M

Ứng dụng sửa ảnh Pitu có thể thu thập thông tin cá nhân

Các chuyên gia cho biết, Pitu và nhiều ứng dụng sửa ảnh khác của Trung Quốc có thể thu thập thông tin riêng tư bên trong điện thoại.

Bích Nghi - Hoàng Thiên

Bình luận

Xem thêm