M

Video CSGT bỏ tiền mãi lộ vào cốp xe

“Quy trình” lấy tiền bỏ vô cốp xe khá công phu. Biên bản được giơ cao lên để che việc bỏ tiền vô cốp, sau đó cảnh sát này thọc tay vào túi quần lấy ra một tập biên bản rồi bỏ nhanh vô cốp xe.

Video CSGT bỏ tiền mãi lộ vào cốp xe

“Quy trình” lấy tiền bỏ vô cốp xe khá công phu. Biên bản được giơ cao lên để che việc bỏ tiền vô cốp, sau đó cảnh sát này thọc tay vào túi quần lấy ra một tập biên bản rồi bỏ nhanh vô cốp xe.

Tiếp đó, vị cảnh sát “gỡ” xấp tiền ra bỏ sâu vô thùng. Tất cả những thao tác này diễn ra một cách chóng vánh, thuần thục.

Theo Người đưa tin

Theo Người đưa tin

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự