M

Video giới thiệu bàn phím Sonder

Bàn phím Sonder được cho là bản mẫu của bàn phím "ma thuật" mới từ Apple.

Bình luận

Xem thêm