M

Video thử thách khách nước ngoài ăn nhộng rang

Nhộng rang không xa lạ, nhưng là một trong những món khó ăn đối với nhiều người Việt và cả khách nước ngoài.

Hoàng Hiệp - Nam Phương

Bình luận

Xem thêm