M

Video Tú Chinh bỏ xa đối thủ ở đường chạy 100 m

Ở nội dung chạy 100 m tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, Lê Tú Chinh về đích với 11,47 giây, hơn 0,22 giây so với đối thủ giành HCB người Malaysia, Zaidatul Zulkifli.

Hà Giang (theo FBNV)

Bình luận

Xem thêm