M

Video xúc động về mẹ khiến nhiều người rơi lệ

Mẹ là người sinh các con ra, cả đời hy sinh, nuôi nấng chúng ta trưởng thành.

Theo VTC

Bình luận

Xem thêm