M

Voi lao xuống sông cứu mạng ân nhân cũ

Darrick Thompson từng giải cứu "bé" voi tên Kham Lha tại Thái Lan vào năm 2015 Mới đây, anh giả vờ bị đuối nước và gọi tên cô voi con. Kham Lha vội lao xuống sông để "cứu" ân nhân.

Đông Phong

Video: CNN

Bình luận

Xem thêm