M

Vũ khí laser di động tiêu diệt mục tiêu

HEL MD là hệ thống vũ khí laser di động công suất 10 kW có thể vô hiệu hóa đạn cối và pháo binh đối phương.

Quốc Việt

Boeing

Bình luận

Xem thêm