M

Xe bay Kitty Hawk Flyer biểu diễn khả năng bay lượn

Kitty Hawk Flyer có thể chở một người bay lên không trung nhờ hệ thống cánh quạt bên dưới. Phiên bản thực tế có thể khác nguyên mẫu.

Bình luận

Xem thêm