M

Xe cảnh sát Philippines đâm vào người biểu tình

Xe cảnh sát đâm vào người biểu tình Philippines trước ĐSQ Mỹ

Trà My

http://www.bbc.com/news/world-asia-37702784

Bình luận

Xem thêm