M

Xe chuyển thành người máy như Transformer

Công ty xe Đức đã chế tạo thành công xe biến đổi thành người máy, dù chưa đưa vào sử dụng thực tế được.

Bình luận

Xem thêm