M

'Xử lý tin nhắn rác: Chặn từ nguồn tán phát là SIM rác'

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn ví việc quản lý SIM rác phải làm như bắt gà khi chưa mở chuồng, chứ thả ra mới bắt là việc vô cùng khó khăn.

Hiếu Công/Theo VTV

Bình luận

Xem thêm