M

Ý tưởng giám sát chất lượng nguồn nước

Sinh viên giải thích ý tưởng về giải pháp pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam.

Nguyễn Sương

Bình luận

Xem thêm