M

10 CEO được lòng nhân viên nhất thế giới

Đứng đầu danh sách là ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg với tỷ lệ ủng hộ của nhân viên cao kỷ lục 99%.

10 CEO được lòng nhân viên nhất thế giới

Đứng đầu danh sách là ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg với tỷ lệ ủng hộ của nhân viên cao kỷ lục 99%.

1. Mark Zuckerberg

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 1

Công ty: Mạng xã hội Facebook

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 99%

2. Bill McDermott và Jim Hagemann Snabe

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 2

Công ty: SAP

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 99%

3. Dominic Barton

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 3

Công ty: Ngân hàng McKinsey

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 97%

4. Jim Turley

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 4

Công ty: Kiểm toán Ernst & Young

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 96%

5. John Schlifske

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 5

Công ty: Bảo hiểm Northwestern Mutual

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 96%

6. Frank D'Souza

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 6

Công ty: Cognizant 

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 96%

7. Joe Tucci

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 7

Công ty: EMC

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 96%

8. Paul Jacobs

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 8

Công ty: Qualcomm

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 95%

9. Richard Davis

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 9

Công ty: Ngân hàng US

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 95%

10. Pierre Nanterme

10 CEO duoc long nhan vien nhat the gioi hinh anh 10

Công ty: Accenture

Tỷ lệ ủng hộ của nhân viên: 95%

Phong Lâm

Theo Forbes/Infonet

 

 

Phong Lâm

Theo Forbes/Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh