M

10 công ty sáng tạo nhất châu Á năm 2015

Những doanh nghiệp dưới đây dẫn đầu châu Á về sức sáng tạo, theo đánh giá của Forbes.

1. Unilever Indonesia: Lĩnh vực: đồ gia dụng Quốc gia: Indonesia Mức cải tiến cao cấp: 67.9% Giá trị vốn hóa thị trường: <abbr class=20.4 tỉ USD Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 8.6% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 20.2%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a1.jpg" />

1. Unilever:  

Lĩnh vực: Đồ gia dụng 

Quốc gia: Indonesia 

Giá trị vốn hóa: 20,4 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 8,6% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 20,2%

2. Baidu Lĩnh vực: phần mềm và dịch vụ Internet Quốc gia: Trung Quốc Độ cải tiến cao cấp: 64.44% Giá trị vốn hóa thị trường: <abbr class=46.2 tỉ USD Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 41.7% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 14.7%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a2.jpg" />

2.  Baidu 

Lĩnh vực: Phần mềm và dịch vụ Internet 

Quốc gia: Trung Quốc 

Giá trị vốn hóa thị trường: 46,2 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 41,7% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 14,7%.

3. CP All Lĩnh vực: bán lẻ (thực phẩm & nhu yếu phẩm) Quốc gia: Thái Lan Mức cải tiến cao cấp: 61.18% Giá trị vốn hóa: <abbr class=12.8 tỉ USD Tăng trưởng doanh số 12 tháng: 8.6% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 26.1%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a3.jpg" />

3. CP All 

Lĩnh vực: Bán lẻ (thực phẩm và nhu yếu phẩm) 

Quốc gia: Thái Lan 

Giá trị vốn hóa: 12,8 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số 12 tháng: 8,6% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 26,1%.

4. Rakuten Lĩnh vực: thương mại điện tử Quốc gia: Nhật Bản Độ cải tiến cao cấp: 58.81% Giá trị vốn hóa: <abbr class=21.3 tỉ USD Tăng trưởng doanh số trong 12 tháng: 18% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 24.2%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a4.jpg" />

4. Rakuten 

Lĩnh vực: Thương mại điện tử 

Quốc gia: Nhật Bản 

Giá trị vốn hóa: 21,3 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số trong 12 tháng: 18% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 24,2%.

5. Hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Lĩnh vực: công nghệ sinh học Quốc gia: Trung Quốc Độ cải tiến cao cấp: 58.5% Giá trị vốn hóa: <abbr class=17.7 tỉ USD Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 116.2% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 59.7%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a5.jpg" />

5.  Hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS 

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học 

Quốc gia: Trung Quốc 

Giá trị vốn hóa: 17,7 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số bán hàng 12 tháng: 116,2% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 59,7%

6. Naver Lĩnh vực: phần mềm và dịch vụ Internet Quốc gia: Hàn Quốc Độ cải tiến cao cấp: 58.22% Giá trị vốn hóa: <abbr class=14.2 tỉ USD Tăng trưởng doanh số hàng năm: 15.8% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 17.3%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a6.jpg" />

6. Naver 

Lĩnh vực: Phần mềm và dịch vụ Internet 

Quốc gia: Hàn Quốc 

Giá trị vốn hóa: 14,2 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số hàng năm: 15,8% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 17,3%

7. Tập đoàn Amorepacific Lĩnh vực: mỹ phẩm Quốc gia: Hàn Quốc Độ cải tiến cao cấp: 55.29% Giá trị vốn hóa: <abbr class=18.8 tỉ USD Tăng trưởng doanh số bán hàng trong 12 tháng: 28.4% Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 31.1%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a7.jpg" />

7. Tập đoàn Amorepacific 

Lĩnh vực: Mỹ phẩm 

Quốc gia: Hàn Quốc 

Giá trị vốn hóa: 18,8 tỷ USD 

Tăng trưởng doanh số bán hàng trong 12 tháng: 28,4% 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 31,1%

8. Fast Retailing Lĩnh vực: bán lẻ thời trang Quốc gia: Nhật Bản Độ cải tiến cao cấp: 51.4% Giá trị vốn hóa: <abbr class=47.3 tỉ USD Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm: 25.8%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a8.jpg" />

8. Fast Retailing 

Lĩnh vực: Bán lẻ thời trang 

Quốc gia: Nhật Bản 

Giá trị vốn hóa: 47,3 tỷ USD 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 25,8%

9. Hindustan Unilever Limited Lĩnh vực: đồ gia dụng Quốc gia: Ấn Độ Độ cải tiến cao cấp: 50.78% Giá trị vốn hóa: <abbr class=28.9 tỉ USD Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 29.7%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a9.jpg" />

9. Hindustan Unilever Limited 

Lĩnh vực: Đồ gia dụng 

Quốc gia: Ấn Độ 

Giá trị vốn hóa: 28,9 tỷ USD 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 29,7%.

10. Unicharm Lĩnh vực: đồ gia dụng Quốc gia: Nhật Bản Độ cải tiến cao cấp: 45.61% Giá trị vốn hóa: <abbr class=14 tỉ USD Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 20.3%" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_06/a10.jpg" />

10. Unicharm 

Lĩnh vực: Đồ gia dụng 

Quốc gia: Nhật Bản 

Giá trị vốn hóa: 14 tỷ USD 

Mức lợi nhuận hàng năm trong 5 năm liên tiếp: 20,3%.

15 công ty trả lương hậu hĩnh nhất ở Mỹ

Đa số công ty trong danh sách này thuộc ngành công nghệ và tư vấn, trong đó gã khổng lồ Google xếp thứ 13.

Huyền Duy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh