Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

20 thành phố giàu nhất nước Mỹ

San Jose, San Francisco... đều là những thành phố có trụ sở của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất hàng hóa lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1105,482 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f1.jpg" />

1. San Jose, California

GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm. Ảnh: Wikiedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 294,349 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f2.jpg" />

2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 380,643 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f3.jpg" />

3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 475,874 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f4.jpg" />

4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 574,746 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f5.jpg" />

5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 673,523 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f6.jpg" />

6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm. Ảnh: Amazonaws.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 772,191 USD/năm. " src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f7.jpg" />

7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 870,830 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f8.jpg" />

8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm. Ảnh: Tripadvisor.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 970,097 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f9.jpg" />

9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1067,256 USD/năm" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f10.jpg" />

10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm. Ảnh: iowahouserepublicans

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1166,168 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f11.jpg" />

11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1264,991 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f12.jpg" />

12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1364,946 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f13.jpg" />

13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm. Ảnh: CDN.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1463,910 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f14.jpg" />

14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm. Ảnh: media.law.wisc.edu. 

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1562,054 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f15.jpg" />

15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm. Ảnh: organicconsumers.org.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1661,903 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f16.jpg" />

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1760,148 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f17.jpg" />

17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1859,558 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f18.jpg" />

18. Salt Lake City, Utah  

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm. Ảnh: Cinccdn.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 1959,240 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f19.jpg" />

19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm. Ảnh: uniqueindoorcomfort.

20 thanh pho giau nhat nuoc My hinh anh 2058,540 USD/năm." src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f20.jpg" />

20. San Diego, California 

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm. Ảnh: lapalaparealty.

10 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới WEF định nghĩa năng lực cạnh tranh dựa trên “Hệ thống thể chế, chính sách và các nhân tố quyết định năng suất".

Tăng Nga

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh

'Dam pha huy cai cu thi cong nghe moi se ve' hinh anh

'Dám phá hủy cái cũ thì công nghệ mới sẽ về'

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, số hóa nền kinh tế thực ra là cuộc cách mạng về chính sách. Chấp nhận công nghệ mới, phá hủy cái cũ thì công nghệ mới, nhân tài sẽ về với đất nước.