M

Ảnh động 10 sự thật ít biết về 'cựu hoàng' Nokia

Nokia khởi nguồn là một công ty sản xuất giấy. Sau đó, họ từng sản xuất cả những thiết bị không liên quan gì đến công nghệ như lốp xe, mặt nạ phòng độc...

Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 1
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 2
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 3
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 4
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 5
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 6
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 7
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 8
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 9
Anh dong 10 su that it biet ve 'cuu hoang' Nokia hinh anh 10

Thanh Trúc - Thành Duy

Bình luận

Tin tức mới nhất Công nghệ