M

Anh mệt không?

Tại khách sạn, một bà lao công hỏi anh gác thang máy: - Lên xuống mãi như thế anh thấy mệt không?

- Thưa mệt ạ.

- Lên mệt hơn phải không?

- Thưa không ạ.

- Vậy thì xuống mệt hơn à?

- Thưa không ạ.

- Khi ngừng à?

- Thưa không ạ.

- Thế thì khi nào anh mệt?

- Khi gặp những người hỏi nhiều.

 

 

Phong Lan (sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống