M

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 201

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017, mã đề 201, do nhóm giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Mã đề 201:

41. D  42. A  43. D  44. A  45. C  46. B  47. D  48. C 
49. D  50. B   51.A 52. B  53. C  54. A  55. C  56. A 
57. B  58. A  59. A  60. A  61. B  62. D  63. B  64. B 
65. D  66. A  67. D  68. A  69. D  70. B  71. B  72. B 
73. D  74. D  75. B  76. D  77. A  78. D  79. A  80. A 

Đề thi, bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017

Zing.vn cập nhật đề thi và bài giải môn Hóa học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

Zing.vn

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục